Chceme prebudiť v ľuďoch emócie, ktoré sú odrazom ich vnútra a umožňujú im nájsť cestu k samým sebe.
Milujem fotiť lásku. Túto čistú nádhernú emóciu. Každý lásku prejavuje inak. Ale lásku máme v sebe všetci a v nej sme dokonalí. V nej sa vidíme z tej krajšej strany. V nej dokážeme odpúšťať. V nej dokážeme hory prenášať a prekonávať naše strachy. A to ako sa my ľúbime navzájom je iba zlomok toho ako Boh miluje nás. Pretože dal svojho Syna aby sme mohli byť vykúpení z hriechu. To je nádherným dôkazom Jeho lásky ku nám. Pre mňa láska znamená Boh. A vďaka Nemu mi láska medzi nami vždy vyčarí úsmev na tvári a pohľadí srdce. 
Lk 11:11,13  Vari je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebreský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia! 
Fotografie, ktoré sa do výberu na výstavu nedostali ale predsa sú krásne. 
Plus bonus, video.
Back to Top