(SVK)  V čase Vianoc som sa rozhodla spraviť takú malú súťaž na instagrame. Chcela som aby bola trochu iná, plná nezištnej lásky. Jediná podmienka bola označiť v komentári pod fotkou osobu, ktorú chcete obdarovať a tá osoba mohla vyhrať fotenie lásky odo mňa. Fotenie vyhrala Petra, avšak sa rozhodla darovať fotenie svojej kamarátke, ktorá ju tam označila lebo vedela, že by ju to veľmi potešilo. To sa mi tak páčilo (milujem, keď sa láska rozširuje ďalej), že som sa rozhodla obdarovať obe dievčatá. Aj Peťku aj Táničku. S Peťkou sme výherné fotenie lásky už mali, tak vám tu prinášam výsledné fotky.
(ENG)   At Christmas time, I decided to make such a small competition at instagram. I wanted it to be a little bit different, full of unselfish love. The only condition was to tag the person you want to give in the comment under the photo, and that person could win a photoshooting of love from me. The photoshooting won Petra, but she decided to donate to her friend, who tagged her there because she knew she would be very pleased about that. I loved it (I love when love is expanding further), so I decided to give both girls a photoshooting. Petra and Tana. With Petra we already had photoshooting, so I'm bringing you the final photos. :) enjoy

You may also like

Back to Top